We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.
Accept

กิจกรรมทางน้ำ-โตเกียว×ทาคาชิโฮ-มิยาซากิ

Nature กิจกรรมทางน้ำ-โตเกียว

พายบอร์ดยืนพาย (SUP) บนแม่น้ำพร้อมกับชมวิวของโตเกียวสกายทรี
เรียนรู้วิธีการพายบอร์ดยืนพายจากผู้สอนมากประสบการณ์
ลงเรือคายักและล่องไปตามแม่น้ำ
เมื่อพายเรือคายักไปใต้สะพานโตเกียว คุณจะได้เห็นเมืองจากมุมมองที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
การพายบอร์ดยืนพายและเรือคายักไปรอบๆ โตเกียวจะสิ้นสุดที่โตเกียวสกายทรีซึ่งเป็นหอคอยเดี่ยวที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

Nature ทาคาชิโฮ-มิยาซากิ

ล่องเรือไปใต้น้ำตกที่สวยงามในหุบเขาทาคาชิโฮ
รถไฟอามาเทราสึจัดทัวร์รถรางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงาม
เดินเล่นไปตามหุบเขาทาคาชิโฮซึ่งเกิดขึ้นจากลาวาของภูเขาอาโสะ
การชมน้ำตกมานาอิจากเรือเช่านั้นเป็นวิธีการชมน้ำตกที่น่าตื่นเต้น
จบทัวร์ด้วยสถานที่ที่เป็นจุดรับพลังบวกสำหรับผู้ที่ต้องการอธิษฐานขอพร ซึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่าเทพเจ้าของญี่ปุ่นสถิตอยู่ที่นี่

วิดีโอ VR แบบ 360 องศา

Back to Top

COPYRIGHT © KYUSHU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.