ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)

ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_1
ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_2
ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_3
ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_4
ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_1 ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_2 ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_3 ไซโตบารุ โคฟุนกุน (เนินสุสานไซโตบารุ)_4

©AFLO

พื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้มีเนินสุสานกว่า 300 เนิน กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตกมีขนาด 2.6 กม. และจากทิศเหนือไปถึงทิศใต้ 4.2 กม. เนินส่วนใหญ่ของที่นี่นั้นยังไม่ถูกขุด และยังคงได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม
ในปัจจุบันบริเวณนี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลในฐานะสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ที่นึ่ยังมีพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีไซโตบารุซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดฮิวกะในอดีตที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายโรแมนติก ตั้งอยู่เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ที่อยู่

(ไซโตบารุ) โออาสะ มิยาเกะ เมืองไซโตะ

การเดินทาง


  • เดิน 1 นาที จากป้ายรถบัสไซโตบารุ โคโคฮากุบุตสึคังมาเอะ

เวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีไซโตบารุ
10:00 - 18:00 น.

วันหยุด

เปิดตลอดทั้งปี (พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีไซโตบารุปิดทุกวันจันทร์ วันหยุดปีใหม่ และวันก่อนวันนักขัตฤกษ์)

เว็บไซต์

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

นอกเหนือไปจากคุณค่าทางด้านวิชาการแล้ว ไซโตบารุ โคฟุนกุนยังมีชื่อเสียงในเรื่องดอกไม้ที่อยู่ภายในสวนซึ่งเป็นตัวแทนของเมืองมิยาซากิ
繧ケ繝昴ャ繝亥錐

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © KYUSHU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.