เขตคุจุ

เขตคุจุ_1
เขตคุจุ_2
เขตคุจุ_3
เขตคุจุ_4
เขตคุจุ_1 เขตคุจุ_2 เขตคุจุ_3 เขตคุจุ_4

©AFLO

เขตนี้เต็มไปด้วยจุดชมวิวต่างๆ สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีอันสวยงามและพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งได้รับการจดทะเบียนภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ เช่น บึงโบกัตสุรุ และบึงทาเดฮาระ ทุ่งหญ้าคุจุนั้นได้รับดูแลจากชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของต้นไม้บริเวณนี้ไม่ให้รกเกินไป “การเผาทุ่ง” ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกๆ ปีนั้นเพื่อเป็นการรักษาทัศนียภาพของสถานที่แห่งนี้
แนวภูเขาคุจุนั้นตั้งอยู่บนความสูงราว 1,700 ม. รวมถึง ภูเขานาคาดาเกะ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในคิวชู ก็เป็นที่รู้จักกันในนามของ “หลังคาของคิวชู”

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

THE GLINT OF LIGHTS ON THE WATER

ที่อยู่

โชจาบารุ ทาโนะ โคโคโนเอะมาจิ คุสุกุน จังหวัดโออิตะ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโชจาบารุ)

การเดินทาง

  • ประมาณ 50 นาที โดยรถบัสจาก JR สถานีบุงโกะ นาคามุระ

เวลาทำการ

วันหยุด

เว็บไซต์

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

-

จุดสำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © KYUSHU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.